MONTAGE

Montagevejledning henviser til Branchevejledning om Montage af betonelementer og letbetonelementer udarbejdet af BrancheArbejdsmiljøRådet for bygge og anlæg.

Hent dokumenter

Du kan downloade branchevejledningen fra Dansk Byggeri samt montageforudsætning herunder:

Branchevejledning fra Dansk Byggeri

Denne branchevejledning beskriver både regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Læs her

Montagevejledning

Følgende i dokumentet gælder for vort tilbud på elementmontage med mindre andet er nævnt.

Læs her